Gói Xét Nghiệm Tổng Quát Chuyên Sâu (Nữ)

Vui lòng chọn khu vực để đặt dịch vụ.

  • Dịch vụ tại nhà
  • Không cần chờ đợi
  • Tư vấn sau khi có kết quả
  • Tận tình & Chuyên nghiệp

Hạng mục xét nghiệm

1 Urea
2 Creatinine
3 Glucose
4 LDL cholest
5 HDL cholest
6 Triglycerid
7 GGT
8 Bilirubin toàn phần
9 Albumin
10 Cholesterol
11 SGOT
12 SGPT
13 Uric acid
14 Tổng phân tích nước tiểu (đường, đạm, cặn)
15 TSH
16 T3 Free (T3 tự do)
17 T4 Free (T4 tự do)
18 HTCĐ Viêm Gan Siêu Vi C Anti HCV
19 HbA1C (Hemoglobin A1C)
20 Sắt Huyết Thanh( Iron)
21 hs CRP
22 eGFR (Độ Lọc Cầu Thận)
23 Công thức máu
24 Bilirubin Trực tiếp
25 Alkaline Phosphatase (ALP)(Phosphatase Kiềm)
26 CA 125 (Buồng trứng )
27 CEA
28 CA 19-9
29 CYFRA 21-1 (Cytokeratins - 19)
30 CA 72-4(Cancer antigen 72-4)
31 AFP
32 Hp Test (IgG)
33 Hp Test (IgM)
34 MICROALBUMINE/Nước tiểu
35 Ion đồ chung (Na ,K ,Ca ,Cl)
36 Ferritin

Trung tâm xét nghiệm