ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN
SỬ DỤNG DỊCH VỤ SỐ HÓA THẺ (TOKENIZATION) VÀ THANH TOÁN TỰ ĐỘNG (AUTOPAY)

Điều khoản và điều kiện sử dụng Dịch vụ Số hóa thẻ (Tokenization) và Thanh Toán Tự Động (AutoPay) này (sau đây gọi là “Dịch Vụ”) là các điều kiện pháp lý giữa Công ty Cổ phần eDoctor (sau đây gọi là “eDoctor”) với Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ (sau đây gọi là “Khách Hàng”).

ĐIỀU 1: ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Tokenization là tiện ích cho phép chỉ với một lần đăng ký và số hoá thẻ, chủ thẻ có thể thanh toán dịch vụ của eDoctor một cách tiện lợi và an toàn trong các lần tiếp theo mà không phải nhập lại thông tin thẻ.
 2. AutoPay là tiện ích cho phép Khách Hàng thanh toán dịch vụ tự động định kỳ cho eDoctor bằng các loại thẻ tín dụng quốc tế Visa, MasterCard, American Express và JCB phát hành tại Việt Nam.
 3. Để truy cập và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng phải đồng ý và tuân theo các điều khoản và điều kiện được quy định tại đây.
 4. Nhằm tuân thủ các quy định pháp luật, các điều khoản và điều kiện chung này có thể được cập nhật, chỉnh sửa bất cứ lúc nào mà không cần phải thông báo trước tới Khách Hàng. eDoctor sẽ công bố công khai trên trang web của eDoctor về những thay đổi, bổ sung đó.

ĐIỀU 2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ

 1. Để đăng ký tham gia Dịch Vụ, Khách Hàng cần đăng ký trực tuyến trên website https://edoctor.io và hoặc ứng dụng eDoctor trên hệ điều hành iOS/Android của eDoctor.
 2. Việc đăng ký tham gia Dịch Vụ của Khách Hàng là hoàn toàn miễn phí, tuy nhiên, để đảm bảo tài khoản hợp lệ, khi Khách Hàng đăng ký Dịch vụ Tokenization lần đầu, hệ thống sẽ tạm trích nợ 5.000 đồng Việt Nam vào tài khoản thẻ Khách Hàng đã đăng ký và tự động hoàn trả trong thời gian theo quy định của từng ngân hàng phát hành.
 3. Đối với Dịch vụ Thanh toán tự động (AutoPay), Khách Hàng cần thực hiện đăng ký Số hóa thẻ (Tokenization) trước để đảm bảo an toàn và bảo mật các thông tin thẻ của Khách Hàng.
 4. Khi Khách Hàng đăng ký thành công Dịch vụ AutoPay, eDoctor sẽ thực hiện trích nợ vào tài khoản thẻ mà Khách Hàng đã đăng ký trên hệ thống để thanh toán hoá đơn định kỳ cho eDoctor.

ĐIỀU 3: CAM KẾT CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Tuân thủ các thủ tục đăng ký, trình tự giao dịch và các hướng dẫn khác của eDoctor, sử dụng đúng mục đích những thông tin mà Dịch Vụ cung cấp.
 2. Khách Hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng Khách Hàng là người có quyền sử dụng thẻ thanh toán để đăng ký Dịch Vụ với eDoctor theo các điều khoản và điều kiện chung này. eDoctor có quyền từ chối hoặc hủy bỏ bất kỳ giao dịch thanh toán tự động, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các trường hợp: số dư tài khoản thẻ không đủ, thẻ bị khóa, thẻ hết hiệu lực, Khách Hàng đã hủy sử dụng dịch vụ thanh toán Internet tại ngân hàng phát hành thẻ hoặc hủy bỏ thẻ. Trong các trường hợp này, eDoctor sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào mà Khách Hàng có thể bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp vì lý do từ chối hoặc hủy bỏ các giao dịch thanh toán hóa đơn tự động trên. Trong các trường hợp Khách Hàng không thể sử dụng Dịch Vụ vì các lý do nêu trên, Khách Hàng có nghĩa vụ liên hệ và thanh toán các hóa đơn cho eDoctor bằng các phương thức phù hợp khác.
 3. Khách hàng có trách nhiệm đảm bảo rằng tài khoản thẻ có đủ hạn mức tín dụng và thẻ đang trong tình trạng có thể sử dụng tại thời điểm thanh toán hóa đơn tự động.
 4. Khách Hàng có thể yêu cầu huỷ bỏ Dịch Vụ trên website hoặc ứng dụng bất kì lúc nào sau khi đăng ký sử dụng.
 5. Khách Hàng có thể đăng ký lại Dịch Vụ đã hủy bỏ bằng cách gửi thực hiện đăng ký mới như quy định tại Điều 2.1.
 6. Trong trường hợp thẻ bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thay thế, Khách hàng có trách nhiệm đăng ký thẻ mới còn thời hạn sử dụng để tiếp tục sử dụng Dịch Vụ hoặc hủy Dịch Vụ bằng cách đăng nhập trực tuyến trên website, ứng dụng của eDoctor để thực hiện hủy Dịch Vụ hoặc liên hệ với Trung tâm dịch vụ Khách hàng của eDoctor qua số hotline: 1900 6115 để yêu cầu hủy Dịch Vụ. Trường hợp Khách hàng không đăng ký thay thế số thẻ mới còn thời hạn sử dụng hoặc hủy Dịch Vụ đã đăng ký, eDoctor vẫn sẽ tiếp tục duy trì Dịch Vụ mà Khách Hàng đã đăng ký và được miễn hoàn toàn trách nhiệm trong những trường hợp này.
 7. Việc Khách Hàng hủy bỏ, chấm dứt sử dụng các dịch vụ của eDoctor đồng nghĩa với việc Khách Hàng sẽ thực hiện hủy bỏ chấm dứt tham gia Dịch Vụ Số hóa (Tokenization) thẻ và Thanh toán tự động (AutoPay) của eDoctor. Hệ thống sẽ gỡ bỏ toàn bộ thông tin của Khách Hàng trên hệ thống.

ĐIỀU 4:QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Quyền của Khách Hàng:
  • Quyền được bảo mật thông tin của Khách Hàng liên quan đến sử dụng Dịch Vụ theo các điều khoản và điều kiện chung này;
  • Quyền được yêu cầu eDoctor hỗ trợ xử lý các thắc mắc, khiếu nại trong quá trình sử dụng Dịch Vụ;
 2. Nghĩa vụ của Khách Hàng:
  • Tuân thủ các điều khoản điều kiện này và các quy định pháp luật liên quan;
  • Chịu trách nhiệm lưu giữ Số hóa thẻ (Tokenization);
  • Chịu trách nhiệm đảm bảo Khách Hàng là người sử dụng Số hóa thẻ (Tokenization) để thanh toán Dịch Vụ; đảm bảo về tính xác thực của thông tin cá nhân của Khách Hàng liên quan đến sử dụng Dịch Vụ;