eDoctor
eDoctor 
cần những Bác sĩ tận tâm như bạn
Tham gia cộng tác
eDoctor
Tạo hồ sơ Bác sĩ
Miễn phí
chỉ với 3 bước đơn giản
eDoctor
Bước 1
Tạo hồ sơ Bác sĩ mới bằng mẫu đăng ký
eDoctor
Bước 2
Bổ sung đầy đủ thông tin cần thiết cho hồ sơ Bác sĩ
eDoctor
Bước 3
eDoctor xác thực hồ sơ và Bác sĩ bắt đầu giúp đỡ mọi người
Đăng ký Cộng tác viên