Xét nghiệm chức năng tuyến giáp

540.000 đ

Vui lòng chọn khu vực để đặt dịch vụ.

  • Dịch vụ tại nhà
  • Không cần chờ đợi
  • Tư vấn sau khi có kết quả
  • Tận tình & Chuyên nghiệp

Thông tin dịch vụ

Bước 1: Điều dưỡng eDoctor đến tận nhà để lấy mẫu xét nghiệm và chuyển đến Trung tâm Y Khoa Medic – Hòa Hảo để tiến hành các phân tích.

Bước 2: Kết quả phân tích sẽ được trả về tài khoản thông qua hệ thống eDoctor tại website https://edoctor.io/ và ứng dụng eDoctor.

Bước 3: Bác sĩ liên hệ giải thích và tư vấn kết quả xét nghiệm qua điện thoại.

NỘI DUNG XÉT NGHIỆM:

1.    T3: Thyroxine - Hormone tuyến giáp 1

2.    T4: Thyroxine - Hormone tuyến giáp 2

3.    TSH: thyrotropin-releasing - Hormone tuyến giáp 3

 

Hạng mục xét nghiệm

1 TSH
2 T3 Free (T3 tự do)
3 T4 Free (T4 tự do)

Trung tâm xét nghiệm