eDoctor
Xét nghiệm Covid-19 tận nơi

Đơn vị thực hiện được cấp phép

Đăng ký lấy mẫu

Xét nghiệm Covid-19 tận nơi

Dịch vụ xét nghiệm Covid-19 theo yêu cầu được các đơn vị y tế liên kết với eDoctor triển khai. Đáp ứng nhu cầu của các cá nhân và doanh nghiệp mong muốn xét nghiệm để chủ động ứng phó với đại dịch. Tất cả các đơn vị thực hiện xét nghiệm đều có thẩm quyền và đủ năng lực theo sự cho phép của Bộ Y tế
Đăng ký

Thông tin đăng ký

Vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin đăng ký.
Nhân viên tư vấn sẽ liên hệ để thông tin chính xác nhất đến bạn.