Nam 61 tuổi đã hỏi
  • 16:11 - 15/03/2019
chẩn đoán : u ác phế quản và phổi với X quang phổi là vệt bóng mờ. xin hỏi có phải là ung thư không? thank.
Chuyên khoa
Bs Trần Quang Hưng
Đã trả lời câu hỏi:
chào bạn: u ác phế quản là ung thư rồi bạn nhé, nhưng muốn chẩn đoan ung thư phế quản hay bất kỳ ưng thư nào tiêu chuẩn vàng phải là tế bào học bạn nhé, còn XQ tim phổi không có giá trị chẩn đoán ung thư vì đó chỉ là hình ảnh thôi bạn nhé, bác sĩ chỉ nghi ngờ nếu có trên phim XQ bạn nhé

Chia sẻ kiến thức