Phòng khám E108 Nội tổng quát 3 - Khoa khám bệnh - Bệnh viện Nhân Dân 115

Địa chỉ: 527 Sư Vạn Hạnh, 12, Quận 10, Hồ Chí Minh