Nha khoa 68

Địa chỉ: Kiot 34 CT6B, khu đô thị Kiến Hưng, Kiến Hưng, Thanh Trì, Hà Nội