Nhà thuốc Yến Phương

Địa chỉ: 55 Thăng Long, 4, Tân Bình, Hồ Chí Minh