Nhà thuốc Pha số 3 - 135A Nguyễn Văn Trỗi

Địa chỉ: 135A Nguyễn Văn Trỗi, 1, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh