Nhà thuốc Gia Hân

Địa chỉ: 58A Bàn Cờ, 3, Quận 3, Hồ Chí Minh