Phòng khám Bác sĩ Gia đình số 1 đường 9

Địa chỉ: 1 đường 9, Tân Phú, Quận 7, Hồ Chí Minh