Nhà thuốc số 43 - Nơ Trang Long

Địa chỉ: 466 Nơ Trang Long, 13, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh