Phòng khám Đa khoa Bình Thái

Địa chỉ: 05 Đỗ Xuân Hợp, Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh