Nhà thuốc 59

Địa chỉ: 173B xóm Chiếu, 16, Quận 4, Hồ Chí Minh