Phòng khám Đa khoa Quốc tế Tâm Phúc

Địa chỉ: 236 Đinh Bộ Lĩnh , 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh