Phòng khám Răng Chánh Hiệp

Địa chỉ: 138 Tân Chánh Hiệp 33, Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Hồ Chí Minh