Phòng chẩn trị Y học cổ truyền Nguyễn Văn Tung

Địa chỉ: Thôn Ngô Đồng , Hồng Dương , Thanh Oai, Hà Nội