Nhà thuốc Long Châu

Địa chỉ: 408A Cách Mạng Tháng Tám, 11, Quận 3, Hồ Chí Minh