Phòng khám Cơ xương khớp - Bác sĩ Châu Văn Đính

Địa chỉ: 587 Hậu Giang, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh