Nhà thuốc Bệnh viện An Sinh

Địa chỉ: 10 Trần Huy Liệu, 12, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh