L’Fame Spa

Địa chỉ: 48/13A Hồ Biểu Chánh, 11, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh