Spa Hotel Saigon Odyssey

Địa chỉ: 40/2 Bùi Viện, Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Hồ Chí Minh