Nha khoa Thanh Tâm - Cơ sở 6

Địa chỉ: 45B Ba Tháng Hai, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ