Thẩm mỹ viện Bích Quyên - Nguyễn Văn Luông

Địa chỉ: 207 Nguyễn Văn Luông, 11, Quận 6, Hồ Chí Minh