Phòng Chẩn trị đông y Nguyên Ngân

Địa chỉ: 766 Điện Biên Phủ, 10, Quận 10, Hồ Chí Minh