Phòng Khám Đa Khoa Y Đức Healthcare Đà Nẵng

Cơ sở Đà Nẵng

Địa chỉ: 173A Nguyễn Lương Bằng