Bệnh viện Đa Khoa Tâm Trí Đà Nẵng

Cơ sở Đà Nẵng

Địa chỉ: 64 CMT8