Huyền Jenny Spa

Địa chỉ: 22B Ngô Vân Sở, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội