Phòng khám Sản Phụ khoa - Kế hoạch hóa gia đình

Địa chỉ: 248 Quốc lộ 1A, Bình Hưng Hòa B, Bình Tân, Hồ Chí Minh