Thẩm mỹ viện Thiện Nhân

Địa chỉ: 199 Bùi Minh Trực, 5, Quận 8, Hồ Chí Minh