Khoa Ngoại tổng quát - Bệnh viện Quốc tế City

Địa chỉ: 3 đường 17A, Bình Trị Đông, Bình Tân, Hồ Chí Minh