Phòng khám Nội tổng hợp - Bác sĩ Nguyễn Thị Cẩm Hồng

Địa chỉ: O.1 Trường Sơn, Cư xá Bắc Hải, 15, Quận 10, Hồ Chí Minh