Phòng khám Đa khoa Hồng Lạc

Địa chỉ: 140-14G1 Đinh Bộ Lĩnh, 26, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh