Phòng khám Bác sĩ Nguyễn Công Trung

Địa chỉ: 50 Đường số 4 Cư xá Đô Thành, 4, Quận 3, Hồ Chí Minh