Trạm Y tế phường Yên Sở

Địa chỉ: 12 Yên Sở, Yên Sở, Hoàng Mai, Hà Nội