Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Việt Pháp - Hà Nội

Địa chỉ: 1 Phương Mai, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội