Xét nghiệm ADN 37 Hoàng Văn Thụ

Địa chỉ: 37 Hoàng Văn Thụ, 15, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh