Khoa Tai - Tai thần kinh - Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương

Địa chỉ: 78 Giải Phóng , Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Ngày 22/3/1975, khoa Tai được thành lập. Tháng 6/2005 khoa Tai tách thành 2 khoa là khoa Tai và khoa Tai thần kinh. Tháng 8/2013 sát nhập thành khoa Tai - Tai thần kinh. Đến nay, khoa có tổng số 24 cán bộ, trong đó có 2 Phó Giáo sư. Tiến sĩ, 1 bác sĩ chuyên khoa II, 6 Thạc sĩ, 1 bác sĩ tốt nghiệp nội trú chuyên khoa Tai Mũi Họng, 3 cử nhân điều dưỡng, 10 điều dưỡng trung học va 1 hộ lý.Những thành tựu cơ bản của khoa, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước như Nhiễm khuẩn đường thở trên cấp tính; Phòng chống điếc và nghễnh ngãng; Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật tiên tiến điều trị một số bệnh Tai Mũi Họng: Đề tài nhánh là “Cấy điện cực ốc tai điều trị điếc bẩm sinh”; Nghiên cứu công nghệ sản xuất vaccin chống dị ứng từ mạt bụi nhà Acarien dematophagoides pteronyssinus để ứng dụng trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh dị ứng hen phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm kết mạc. Đề tài khoa học cấp thành phố: Năm 2007 2009 “Nghiên cứu điều chế, tiêu chuẩn hóa dị nguyên lông vũ để ứng dụng trong chẩn đoán và điều trị hen phế quản, viêm mũi dị ứng”