Khoa Răng trẻ em - Bệnh viện Răng Hàm Mặt Trung ương Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 201A Nguyễn Chí Thanh, 12, Quận 5, Hồ Chí Minh