Nhà thuốc Khai Tâm

Địa chỉ: 22A Phạm Hữu Lầu, Phú Mỹ, Quận 7, Hồ Chí Minh