Hiệu thuốc Số 16

Địa chỉ: 3/4 Phan Văn Hớn, Ấp Trung Lân , Bà Điểm, Hóc Môn, Hồ Chí Minh