Phòng khám Nội Tổng quát - Bác sĩ Trần Phi Sơn

Địa chỉ: 158 Võ Văn Ngân, Bình Thọ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh