Tẩm quất theo phương pháp cổ truyền - Quang Tuấn

Địa chỉ: 111D8 Đặng Văn Ngữ, Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội