Phòng khám Nội khoa - Bác sĩ Phạm Thị Mai Anh

Địa chỉ: 133/11 ấp Tân Tiến, Tân Thông Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh