Spa Hồng Phượng

Địa chỉ: 4 Đinh Liệt, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh