Phòng khám Nhi khoa - Bác sĩ Trương Thị Ngọc Anh

Địa chỉ: 140 Nguyễn Duy Trinh , Bình Trưng Tây, Quận 2, Hồ Chí Minh