Phòng khám Bác sĩ gia đình Sài Gòn

Phòng khám Bác sĩ gia đình Sài Gòn

Cơ sở Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 181 Nguyễn Sơn, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh

Phòng khám bác sĩ gia đình Sài Gòn với mục tiêu quản lý sức khỏe của cá nhân suốt đời tại cộng đồng, tại gia đình. Thực hiện theo dõi sức khỏe cá nhân định kỳ. Phát hiện sớm các vấn đề sức khỏe cá nhân, đề ra kế hoạch giải quyết vấn đề sức khỏe tại nhà, tại cộng đồng. Cung cấp dịch vụ khám phát hiện sớm và điều trị sớm các bệnh lý cấp tính thông thường. Khám, điều trị, theo dõi các bệnh lý mạn tính tại nhà hay tại cộng đồng.