Cơ sở dịch vụ Y tế - Bác sĩ Nguyễn Thị Dơn

Địa chỉ: Tổ 6, Ấp Bàu Tre 2, Tân An Hội, Củ Chi, Hồ Chí Minh