Thẩm mỹ viện Ngọc Châu

Địa chỉ: 117 Trần Đình Xu, Nguyễn Cư Trinh, Quận 1, Hồ Chí Minh